Ana Sayfa
Hakkımızda
Ürünlerimiz
Klinik Çalışmalar
İletişim
İnsan Kaynakları

TONSEALS KLİNİK ÇALIŞMA
Dr. A. Rubinstein'ın gözetimi altında Tonseals'ın boğaz ağrısındaki (çeşitli etkenlere bağlı) etkisini göstermek üzere bir takip protokolu uygulanmıştır.
Boğaz enfeksiyonu
Boğaz ağrısı gittikçe artan oranlarda viral yada bakteriyel bir inflamatuar hastalıktır. Tabloya ağrıyan boğaz yanı sıra ses kısıklığı, farinkste kızarıklık, yutma güçlüğü, kaşınma hissi ve mukoza sekresyonları eşlik eder. Boğaz enfeksiyonlarının çoğunluğunun nedeni virüs olmasına rağmen, tedavide sıklıkla gerekmediği halde antibiyotikler bulunur ve bunlar da reenfeksiyonu önlemez. Bir kez daha bu sorunun nasıl tedavi edileceği sorusu gündeme gelmektedir ki hastalar yan etkilere de maruz kalmadan yeniden kendilerini sağlıklı, zinde hissedebilsinler.
Şimdi yeni bir ürün sunulmaktadır: SupHerb Tonseals pastil, plantain, echinacea, marshmallow, chamomile ve sage ekstresi içeren etkin bir aile çözümü.
Çalışmanın ana hatları
Eylül 2001'de Dr. Rubinstein hastalarının doğal bir ilaç olan Tonseals'a nasıl tepki verdiklerini izledi ve belgelendirdi.
. Çalışma grubunda 25 hasta vardı, yaşları 22-38 arasında 13'ü erkek, 12'si kadındı. Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı belirtileri mevcuttu.
. Tedavide Tonseals pastil verildi.
. Tedavi modu: İlk iyileşme belirtileri görülünceye kadar her iki saatte bir pastil, takiben üç saatte bir, günde 6 pastile kadar. Reenfeksiyonu önlemek için iyileşmeden sonra hastalara bir sabah, bir de akşam birer pastil almaları tembih edildi. Bu çalışmada viral yada bakteriyel hastalık ayrımı yapılmadı.
Neler test edildi
. Çalışmaya katılanlarda ilk iyileşme belirtileri görülünceye kadar geçen zaman.
. Tam iyileşme oluncaya kadar geçen zaman.
Sonuçlar:
. Hastaların %80'i ilk üç gün içinde boğaz ağrısında düzelme olduğunu,
. Yine %80'i 4,95 günlük tedaviden sonra tamamen iyileştiklerini belirttiler.


Detaylı sonuçlar
. %40 hastada ilk günden itibaren düzelme,
. %48'inde 12-24 içinde düzelme,
. %80'inde de 3 günün sonunda düzelme,
Hastaların %80'i 4,95 gün tedavi sonunda tamamen iyileştiler.
Hastaların %90'ı ise 6 gün içinde tamamen iyileştiler.


Sonuçlar
. Supherb Tonseals'in boğaz ağrısı ile birlikte yutma güçlüğü ve ses kısıklığında çok etkili çözüm olduğu görülmüştür.
Tonseals güvenli, yan etki oluşturmayan bir preparattır.
Özetle Dr. A. Rubinstein'a göre Tonseals boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve ses kısıklığında konvansiyonel tedavi ajanlarına karşı tercih edilecek bir preparattır.