Ana Sayfa
Hakkımızda
Ürünlerimiz
Klinik Çalışmalar
İletişim
İnsan Kaynakları

CLIMEX KLİNİK ÇALIŞMA
Climex ile Dr. C. Kupfersztain ve İsrail Menopoz Derneği başkan yardımcısı Prof. B. Kaplan tarafından yapılan klinik çalışma göstermiştir ki:
. Climex sıcak basmaları frekansını %96 oranında,
. Sıcak basmaları şiddetini %90 oranında,
. Diğer menopoz beliritlerini ( ruhsal değişiklikler, uyku bozuklukları, halsizlik, vs) % 45 oranında düşürmektedir.

Çalışmanın amacı:
Menpoz dönemindeki kadınlarda görülen menopoz semptomlarının tedavisi ve önlenmesinde natürel bir preparat olan Climex'in etkinliğini test etmek.

Çalışma düzeni:
Randomize, plasebo kontrollü.

Denek popülasyonu:
55 menopozlu, sağlıklı kadın (45-65 yaş arası), en az altı aydan beri menstrüel kanamaları yoktu, günde en az üç kez sıcak basmaları ve gece terlemelerinden muzdariplerdi ve çalışmanın başlangıcının en az altı ay öncesinden beri hormon replasman tedavisi görmemişlerdi (HRT).

Çalışma metodu:
Denekler randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tedavi grubu 28, plasebo grubu 27 kişiden oluştu. Tedavi ve ardışık izleme 12 hafta sürdü. Bu süre içinde her denek sıcak basmalarını sıklığı ve şiddeti yanısıra yaşam kalitelerini etkileyen diğer menopoz semptomları ile ilgili günlük soru-cevap formu doldurdu.

Gözlenen semptomlar:
Gündüz ve gece görülen sıcak basmaları, irritabilite, halsizlik, uyku bozuklukları, başağrıları, huysuzluk, depresyon, çarpıntı ve konsantrasyon bozukluğu.

Tedavi:
Günde 5 Climex pastil, yemek aralarında.

Çalışmanın sonuçları:

. Sıcak basmaları sıklığında %96 düşüş
Climex alan kadınlarda ilk hafta sonunda sıcak basmalarında anlamlı bir düşüş görüldü, 3 aylık tedavinin sonunda ise hemen hemen tümüyle ortadan kalktı. Climex'le tedavi grubunda %96 düşüş varken, plasebo grubunda bu düşüş sadeca %25 oranındaydı.. Sıcak basmalarının şiddetinde %90 azalma
Sıcak basmalarının şiddetinde ortalama tedavinin ilk ayında %40, üçüncü ayda ise %90 düşüş görüldü.

. Tedaviye maksimum yanıt
Tüm deneklerde tedaviye yanıt alındı ve denekler sıcak basmalarının sıklığında azalma olduğunu bildirdi. Deneklerin %88'i tedavinin ilk ayında sıcak basmaları sıklığında önemli bir düşüşü (%50'den fazla), yine %88'i üçüncü ay sonunda sıcak basmalarının hemen hemen tümüyle ortadan kalktığını belirttiler.

. Menopozun diğer semptomlarında %45 düşüş
Çalışmaya katılanlar uyku bozukluklaında önemli bir düzelme olduğunu kaydettiler. Aynı zamanda menopozun diğer semptomlarında (ruhsal değişiklikler, halsizlik, günlük aktivitede düşüş, konsantrasyon bozukluğu) %45 azalma ile yaşam kalitelerinde iyileşme olduğunu bildirdiler.

Çalışmanın sonucu: Climex menopoz semptomları için etkili ve güvenli bir tedavi sağlamaktadır.

Climex ile tedavi sonuçları konvansiyonel hormon replasman tedavisi sonuçlarıyla uyumludur. Dolayısıyla, Climex monopozal semptomların tedavisinde etkin ve güvenli bir preparat olarak kullanılabilir.

Çalışmada baş araştırmacı olan Dr. C. Kupfersztain sonuçları özetlerken elde edilen tedavi yanıtlarının hiç kuşkuya yer bırakmaksızın Climex'in hem şimdi hem de gelecekte sıcak basmalarının tedavisinde ve yaşam kalitesini düzeltmede önemli rol oynayacağını belirtmiştir.