Ana Sayfa
Hakkımızda
Ürünlerimiz
Klinik Çalışmalar
İletişim
İnsan Kaynakları

E.N. FORMULA KLİNİK ÇALIŞMA
Orta kulak enfeksiyonları 6 aylık bebeklerden 6 yaşındaki çocuklara kadar en sık karşılaşılan enfeksiyonlardan biridir.

Çocukların %20-40'ında rekürran enfeksiyonlar görülmekte olup pediyatristler ve aile hekimlerine başvuruların önde gelen sebeplerinden biridir. Hastalık şiddetli, zonklayıcı bir kulak ağrısı, dolgunluk ve basınç hissi ile beraber irritabilite, öksürük, ateş, rinit ve iştah kaybı ile karakterizedir ve gerek çocuk gerekse ailesi için ciddi bir stres kaynağıdır. Sıklıkla boğaz veya burundaki inflamasyonun östaki borusu yoluyla yayılması veya östakiyi tıkamasıyla gelişir.

Komplikasyonlar arasında kulak zarının yırtılması, menenjit, beyin apsesi, sıvı birikimi, işitme kaybı hatta sağırlık olabilir.

Pek çok vakada etken bakteriler olup dolayısıyla standart tedavide 5-10 gün süre ile antibiyotik verilmesi yer alır.

Son yıllarda yayınlanan verilerde, antiyotik kullanan çocukların sadece %11'i efektif olarak tedavi edilmiş olup, tıp camiasında antibiyotik kullanım gereksinimi yeniden değerlendirilmektedir. Bazı ülkelerde antibiyotik kullanımı azalmıştır.

Birçok çalışma göstermiştir ki tekralanan uzun süre antibiyotik kullanımı dirençli türlerin oluşumuna yol açmakta, yanı sıra yan etkiler (karın ağrısı, ishal, deri döküntüleri), barsak florasının tahribi, immün sistemde zayıflık ve dolayısıyla enfeksiyon hastalıklarına daha fazla yatkınlık görülmektedir.

Bundan dolayıdır ki, antiinflamatuar özellikleri olan bitkisel ürünlerin kullanımı - immün sistemi güçlendirerek (echinacea, plantago), rahatlatıcı ve analjezik etki göstererek (chamomile), burun ve kulaktaki sekresyonları, flegmonu ve konjesyonu gidererek (eyebright)- etkili olmakta ve önem kazanmaktadır.

SupHerb'ün E.N. Formula'sı orta kulak enfeksiyonlarının hızlı tedavisinde ve rekürran enfeksiyonların önlenmesinde kulanılan eşsiz bir doğal üründür.

E.N. Formula aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
 • Orta kulağın flegmon ve konjesyonu, akıntılı rinit
 • Akıntılı orta kulak enfeksiyonundaki ağrıda
 • Rekürran orta kulak enfeksiyonlarının önlenmesinde.
Avantajları
 • Etkin ve güvenli bir formül
 • Rekürran kulak enfeksiyonlarını önler
 • Uzun süren tedavilerde düşük dozlarda kullanılabilir (bir ay süreyle, günde bir çaykaşığı)
İçeriği:
 • Eyebright ekstresi: Nazal konjesyonu ve göz yaşarmasını tedavi eden bir bitki
 • Echinacea ekstresi: Soğuk algınlığını ve inflamasyonu tedavi eden ve immün sistemi güçlendiren bir bitki
 • Plantago ekstresi: İmmün sistemi güçlendirir, antiinflamatuar etki gösterir, solunum sistemi, ağız ve boğaz inflamasyonlarını giderir.

Kullanım şekli
Belirtiler ortaya çıkar çıkmaz tedaviye başlanmalı.
1-3 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 2-3 defa yarım kaşığı.
Daha büyük çocuklar ve yetişkinler için: Günde 2-3 defa 1-2 çaykaşığı.

E.N Formula klinik çalışma protokolü
Araştırma protokolü Dr. Lior Haftel (pediyatrist, Health Fund's Children's Health Center) ve Mrs. C. Rotem (Clinical Research Associate, SupHerb Co.) tarafından yürütüldü.

Çalışmanın objektifleri
 • Natürel bir preparat olan E.N. Formula'nın bebek ve çocuklarda görülen orta kulak enfeksiyonlarının semptomlarının tedavisi ve önlenmesindeki etkisinin gösterilmesi
 • E.N. Formula ile tedavi başarısını etkileyebilecek risk faktörlerinin tanımlanması (hastalığın şiddeti, altta yatan başka bir hastalık, beslenme).
Çalışma grubu
 • Yaşları 6 ay- 6 yaş arasında olan ve çalışma merkezine primer yada rekürran orta kulak enfeksiyonu belirtileri ile gelen çocuklar
Muayene edilen semptomlar:
 • Kulak: Sıvı, eritem, bulanıklık, kulak zarının protrüzyonu
 • Eşlik eden belirtiler (şiddeti ve süresi): Ateş, kulak akıntısı, rinit, öksürük, irritabilite
 • Altta yatan hastalık: Alerjik rinit, astım, rükürran soğuk algınlığı, rekürran kulak veya boğaz enfeksiyonu
 • Beslenme: Süt ve süt ürünleri , şekerli gıdalar
 • Doğum yaşı ve emzirme durumu


Tedavi
6 ay - 3 yaş arası çocuklarda 7 gün süre ile günde 3 kere yarım kaşık (2,5 ml), 3-6 yaştakilerde 7 gün süre ile günde 3 kere bir kaşık (5 ml)

Çalışma sonuçları
Tedavi başarısı semptomların kaybolmasına göre belirlendi.

 • Hastaların %60'ı 2-3 gün içinde enfeksiyondan tamamen kurtuldu, %50'si ise daha ilk günden düzelmenin başladığını belirtti.
 • Tedavinin ilk iki günü içinde eşlik eden belirtilerde (rinit, irritabilite) %66 azalma görüldü.
 • Yüksek tedavi etkinliği: Ateşi olmayan çocuklarda %74

Rekürran altta yatan hastalıklar - soğuk algınlığı, allerjik rinit, kulak ve boğaz enfeksiyonu E.N. Formula ile tedavi başarısını etkiledi.
Süt ve süt ürünleri tedavi başarısını etkilemiştir.E.N. Formula'nın özellikle eşlik eden risk faktörleri (- yüksek ateş, rekürran kulak ve boğaz enfeksiyonları, alerjik rinit, soğuk algınlıklarına duyarlılık ve süt ürünleri - ) olmayan çocuklardaki orta kulak enfeksiyonlarında etkinliği kanıtlanmıştır ve antibiyotiklere alternatif olarak düşünülebilir.

Dr. Haftel'e göre "E.N. Formula ile tedavi semptomların tedavisinde, akıntının drenajında, nazal konjesyonun giderilmesinde ve analjezik olarak antibiyotik uygulamadan önce ilk tedavi seçeneği olabilir".