Ana Sayfa
Hakkımızda
Ürünlerimiz
Klinik Çalışmalar
İletişim
İnsan Kaynakları

FLUTONE KLİNİK ÇALIŞMA
Dr. A. Rubinstein ve Dr. L. Duchovny tarafından bir izleme çalışması yürütülmüş, bu çalışmada doğal bir preparat olan Flutone'un yetişkinler ve çocuklarda gribe karşı etkinliği araştırılmıştır (Aralık 2001).

İncelenen semptomlar:
- Ateş, burun akıntısı, balgam, boğaz ağrısı, öksürük, başağrısı, adale ağrısı, solunum sıkıntısı.
Metod: Semptomların şiddeti, Flutone'a başlamadan önceki gün ve takibeden 6 gün boyunca bir takip formu ile saptanmıştır.
Çalışma grubu:
Çalışmaya yaşları 1-15 arasındaki 23 çocuk ve 32 yetişkin olmak üzere toplam 55 hasta katılmıştır. Hastalarda gribin tipik belirtileri, özellikle de üst solunum yolu problemleri görülmüştür.

Tedavi metodu:
Flutone şurup veya pastil.
Yetişkinlerde: Günde 8 defaya kadar olmak üzere, her iki saatte bir pastil veya bir kaşık(5 ml) şurup.
Çocuklarda: 3 yaşına kadar, yarım kaşık(2,5 ml), günde 4 kereye kadar,
3+ yaş, bir kaşık, günde 4 kereye kadar.

Bulgular:
Yetişkinlerin %63'ünde 4 gün içinde iyileşme olmuş, bunların %95'inde ise 48 saat içinde düzelme kaydedilmiştir, çocukların %73'ünde 4 gün içinde tamamen iyileşme görülmüştür.

Araştırma bulgularının detayları:

Yetişkinler
%34'ünde ilk günden itibaren iyileşme
%59'unda 48 saatte iyileşme
%63'ünde 4 gün içinde iyileşme

Çocuklar ( 1-15 yaş)

%48'inde 48 saatte iyileşme
%74'ünde 3 gün içinde iyileşme
%78'inde 5 gün içinde iyileşmeTam iyileşme

%47'si 3 gün içinde
%73'ü 4 gün içinde
%77'si 5 gün içinde
tamamen iyileştiler.Sonuçlar
  • Flutone'un grip ve soğuk algınlığı semptomlarının tedavisinde gerek yetişkinler (n=32) gerekse çocuklarda (n=23, 1-15 yaş) başka ilaç kulanmaksızın kısa sürede çok etkili olduğu gösterilmiştir.
  • Flutone Şurup güvenli, yan etki oluşturmayan bir üründür.
Özetle Dr. A. Rubinstein, grip ve soğuk algınlığının tedavisinde doğal bir preparat olan Flutone'u konvansiyonel ilaç tedavilerinin yerine tercih ettiğini belirtmiştir.